ETYJ eli Euroopan turva- ja yhteistyöjärjestö on Etykin seuraaja. Uuden lyhenteen käyttöä hankaloittaa se, ettei se toimi yhtä hyvin lyhennesanana kuin Etyk, eli se on helpompi lukea kirjaimittain kuin sanana. Sopivan perusosan lisääminen aina tilanteen mukaan helpottaa lyhenteen sovittamista lauseeseen, esimerkiksi ETY-järjestö, ETY-kehitys.