Sienikauppias riehaantui

Kauppatorilla luvattomasti kanttarelleja kaupitellut mies kävi poliisin kimppuun torstaina päivällä. Isokokoinen mies löi katkaistulla harjanvarrella konstaapelia päähän, joka aiheutti tikkejä vaatineen haavan ja hänen hampaan lohkeamisen.

Torivalvojat olivat havainneet miehen, joka myi sieniä ilman asianmukaisia lupia ja olivat pyytäneet häntä poistumaan. Miehen kieltäydyttyä lähtemästä, paikalle kutsuttiin poliisi. Kauppias ei uskonut poliisiakaan eikä suostunut hankkimaan myyntilupia. Kun poliisit pyysivät miestä poistumaan paikalta, hän riehaantui katkaisten harjanvarren ja lyöden sillä poliisia.

Miehelle jouduttiin antamaan myös kaasua, mutta sekään ei paljon vaikuttanut. Lopulta hänet saatiin kaadettua maahan. Viereisen torikojun myyjä kertoi, että agressiivista myyjää ei ollut aiemmin näkynyt torilla. ”Enkä halua enää koskaan nähdäkkään!” hän puuskahti.

Alkuperäinen teksti: Päivi Hotokka, Metro 14.8.2009.

Tällä palstalla julkaistavia tekstejä on Kielikellon toimitus lyhentänyt ja muokannut. Tekstin virheet ovat Kielikellon toimituksen tekemiä.


Vastaukset

 1. – – kantarelleja kaupitellut mies – –.
  • Sanassa kantarelli on suosituksen mukaan vain yksi t, vaikka monet ääntävät [kanttarelli].
 2. Isokokoinen mies löi katkaistulla harjanvarrella konstaapelia päähän, mikä aiheutti tikkejä vaatineen haavan ja hänen hampaansa lohkeamisen.
  • Relatiivipronomini joka viittaa edelliseen sanaan, tässä sanaan pää. Tarkoituksena on kuitenkin viitata koko edeltävään lauseeseen, joten oikea pronomini on mikä.
 3. Isokokoinen mies löi katkaistulla harjanvarrella konstaapelia päähän, mikä aiheutti tikkejä vaatineen haavan ja hänen hampaansa lohkeamisen.
  • Ilmauksesta hänen hampaan puuttuu omistusliite: hänen hampaansa. Pelkkä omistusliitteen lisäys ei tässä kuitenkaan aivan riitä, sillä epäselväksi jää, kenen hammas lohkesi. Virkettä voi parannella eri tavoin; yksi mahdollisuus voisi olla tämä: – – mikä aiheutti poliisille haavan ja hampaan lohkeamisen. Vielä parempi tulos syntyisi virkettä enemmän muokkaamalla: Isokokoinen mies löi konstaapelia päähän katkaistulla harjanvarrella, jolloin poliisi sai tikkejä vaatineen haavan ja hänen hampaansa lohkesi.
 4. – – miehen, joka myi sieniä ilman asianmukaisia lupia, ja olivat pyytäneet häntä poistumaan.
  • Päälauseen keskellä olevan joka-relatiivilauseen loppuunkin tarvitaan pilkku.
 5. Miehen kieltäydyttyä lähtemästä paikalle kutsuttiin poliisi.
  • Lauseenvastiketta ei eroteta pilkulla muusta virkkeestä.
 6. – – , hän riehaantui katkaisten harjanvarren ja lyöden sillä poliisia.
  • Muodot katkaisten ja lyöden ovat 2. infinitiivin instruktiiveja. Ne ilmaisevat tavallisesti predikaatin tekemisen tapaa (palasimme kävellen). Infinitiivin ja predikaattiverbin ilmaisema tekeminen on samanaikaista. Tekstissä infinitiivit eivät ilmaise predikaatin tekemisen tapaa (”riehaantui siten että katkaisi varren ja löi”), vaan kyse on peräkkäisistä tapahtumista. Parhaiten se saadaan esiin käyttämällä kokonaisia lauseita eli muuttamalla infinitiivit predikaattiverbeiksi: – –, hän riehaantui, katkaisi harjanvarren ja löi sillä poliisia.
 7. – – myyjä kertoi, että aggressiivista myyjää  – –.
  • Sanassa aggressiivinen on kaksi g:tä.
 8. ”Enkä halua enää koskaan nähdäkään!”
  • Vaikka useimmat lausuvat [nähdäkkään], kirjoitetaan yhdellä k:lla nähdäkään (samoin esim. venekin, tulepas).