Kyty on kadonnut, avoanoppipuoli yleistyy

Sukulaisuutta kuvaavat sanat ovat muutoksessa. Eräs isä havahtui uussukulaisista käytettävän kielen kirjoon, kun huomasi tuntevansa ihmisen, joka on hänen poikansa ex-avoanoppipuoli. Hän myös aiheutti hämmennystä nimittäessään jonkun avopuolisoa morsiammeksi tai sulhaseksi. Joku ajattelee, että vasta häissä on morsian ja sulhanen. Toisen mielestä taas näin nimitetään kihloissa olevia. Morsian ja sulhanen viittaa ehkä johonkin vanhanaikaiseen sitoutuneisuuteen, joka ei enään sovi nykypäivään.

Sukulaisuussuhteet ja niitä kuvaavat nimitykset ovat aina olleet ihmisyhteisölle tärkeitä. Appi, anoppi, vävy ja miniä ovat jo vanhoja suomalais-ugrilaisia sanoja. Morsian ja äiti ovat vuosituhansia sitten saatu lainaksi: morsian Balteilta ja äiti Germaaneilta. Osa sukulaisuussuhdetta kuvaavista sanoista on muuttumassa tuntemattomiksi, esimerkiksi kyty eli aviomiehen veli ja nato eli aviomiehen sisar.

Uusnimityksiä alkoi ilmaantumaan kieleen 1980-luvun alussa, kun avoparina asuminen yleistyi. Sanoja avoliitto ja avopuoliso käytettiin jo 70-luvulla. Sitä ennen oltiin oltu susipareja.

Alkuperäinen teksti: Tuula Stenberg, Lapsen Maailma 1/2009 s. 35

Tällä palstalla julkaistavia tekstejä on Kielikellon toimitus lyhentänyt ja muokannut. Myös tekstin virheet ovat Kielikellon toimituksen tekemiä.


Vastaukset

 1. – – nimittäessään jonkun avopuolisoa morsiameksi tai sulhaseksi.
  • Sanan morsian taivutusmuodoissa on vain yksi m-kirjain (vrt. avain : avaimen).
 2. Morsian ja sulhanen viittaavat ehkä johonkin vanhanaikaiseen sitoutuneisuuteen, joka ei enää sovi nykypäivään.
  • Subjekteja on kaksi (morsian ja sulhanen), joten predikaattiverbi viittaavat on monikossa.
 3. Morsian ja sulhanen viittaavat ehkä johonkin vanhanaikaiseen sitoutuneisuuteen, joka ei enää sovi nykypäivään.
  • Sanan enää lopussa ei ole n:ää.
 4. Morsian ja äiti on vuosituhansia sitten saatu lainaksi: morsian balteilta ja äiti germaaneilta.
  • Muoto on saatu on passiivin perfekti (saadaan : on saatu). Passiivilauseessa ei ole subjektia, joka aiheuttaisi verbin taipumisen (kongruenssin); morsian ja äiti ovat passiivimuotoisen verbin objekteja, vaikka ne sijaitsevat lauseen alussa tyypillisellä subjektin paikalla.
 5. Morsian ja äiti on vuosituhansia sitten saatu lainaksi: morsian balteilta ja äiti germaaneilta.
  • Kansallisuutta ja alueen asukasta ilmaisevat sanat kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella.
 6. Uusnimityksiä alkoi ilmaantua kieleen 1980-luvun alussa.
  • Suositeltava rakenne kirjoitetussa yleiskielessä on alkaa tehdä (kirjoitettua kieltä koskevaa suositusta ei ole muutettu, vaikka puheessa alkaa tekemään on yleinen).
 7. Sitä ennen oli oltu susipareja.
  • Muoto oli oltu on passiivin pluskvamperfekti (tullaan : on tultu : oli tultu). Passiivin liittomuotoja muodostettaessa olla-apuverbi on kirjoitetussa yleiskielessä aktiivimuotoinen (yksikön 3. persoona: on ~ oli ~ olisi oltu, tehty).