Kysymys: Miksi lyhenteestä eKr. on siirrytty lyhenteeseen eaa.?

Vastaus: Nykyinen ajanlaskumme perustuu Kristuksen oletettuun syntymään: eKr. = ennen Kristusta ja jKr. = jälkeen Kristuksen. Koska merkintöjä on pidetty yhteen uskontoon viittaavana, on niiden rinnalla alettu käyttää myös neutraalimpia ilmauksia eaa. = ennen ajanlaskun alkua ja jaa. = jälkeen ajanlaskun alun. Sinänsä kumpaakaan lyhenteistä ei suositeta toista parempana, vaan molempia voi käyttää. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jKr. tai jaa. ovat tarpeen vain sellaisissa yhteyksissä, joissa pelkkä vuosiluku ei ole riittävän selvä.