Tunnetko nämä vuoden 2015 aikana Kotimaisten kielten keskuksen sanatietokantaan poimitut sanat? Ne sisältyvät Kotuksen Vuoden sanapoimintoihin, ja osa niistä on valittu myös Kotuksen verkkosivujen Kuukauden sanoiksi.

 1. aavepyörä
 2. emoji
 3. hoivataide, hoitotaide
 4. hotspot  
 5. marjakartta
 6. muttura, miesnuttura
 7. soolomatkailu
 8. unimuna, uniputki
Kuvitus: Ilmari Hakala.

Vastaukset  

 1. Aavepyörä (nimityksiä myös haamupyörä ja muistopyörä) on liikenteessä kuolleen pyöräilijän muistoksi turmapaikalle sijoitettu valkoinen pyörä (aavepyörä oli Kotimaisten kielten keskuksen valitsema Kuukauden sana elokuussa 2015).
 2. Emoji (jap.) on kuvamerkki, joita käytetään varsinkin sosiaalisen median viestinnässä. Osa emojeista on standardoitu, ja Oxford Dictionaries on valinnut vuoden 2015 sanaksi maailman suosituimman emojin ”ilon kyyneleet”.
 3. Hoiva- eli hoitotaiteella tarkoitetaan hoitolaitoksiin tarjottavaa taidetta, esim. teatteriesityksiä, joiden suunnittelussa on otettu huomioon erilaiset hoitotilanteet ja hoidettavien erityisvaatimukset.
 4. Englannin sana hotspot alkoi esiintyä turvapaikanhakijoista kertovissa suomenkielisissäkin uutisissa kesällä 2015. Suomenkielinen vastine tässä yhteydessä on  järjestelykeskus (Kuukauden sana syyskuussa 2015). Hotspotilla on lukuisia muitakin merkityksiä. Sananmukaisesti se tarkoittaa vain ’kuumaa pistettä’.
 5. Luken eli Luonnonvarakeskuksen suunnitelmissa on mobiililaitteella toimiva marjakartta, jonka on tarkoitus näyttää hyvät marja- ja sienipaikat.
 6. Muttura eli miesnuttura tarkoittaa miesten nutturakampausta. 
 7. Soolomatkailu onmatkustelua yksin joko omatoimisesti tai valmismatkan yhteydessä.
 8. Unimuna eli uniputki on eräänlainen lepopaikkana toimiva kapseli (engl. sleep pod, sleeping pod), joita on Helsinki-Vantaan lentoasemalla (Kuukauden sana lokakuussa 2015).