Nykyään näyttää olevan epävarmuutta sanaparin ei–eikä käytössä. Oikein sanaparia on käytetty seuraavissa esimerkeissä (tämän kirjoituksen esimerkit ovat parin viime vuoden aikana ilmestyneistä lehdistä, enimmäkseen Helsingin Sanomista ja Turun Sanomista):

Ei EU eikä Eurooppakaan murra kansallisia kulttuureja.

En junissa enkä asemilla ole koskaan saanut vähääkään huonoa palvelua.

Eivät edes musiikin ammattilaiset eivätkä aina nykyiset naissäveltäjätkään tunne heitä.

Usein näkee kuitenkin käytettävän vain jälkimmäistä kieltosanaa eikä:

Kuwaitista eikä sen liittolaisesta Saudi-Arabiasta ole Irakin sotilasmahdin pysäyttäjäksi.

Korjaus: Ei Kuwaitista eikä sen liittolaisesta Saudi-Arabiasta ole Irakin sotilasmahdin pysäyttäjäksi.

KKO eivätkä muutkaan viralliset instanssit näytä tunnustavan, että – – .

Korjaus: Ei KKO eivätkä muutkaan viralliset instanssit näytä tunnustavan, että – – .

Eikä-sanaa käytetään yksinään aivan toisessa merkityksessä:

Ilkka Suominen ei jättänyt epäselväksi, että hän eikä Harri Holkeri on kokoomuksen vaalikampanjan päätähti.

Miksi Saarisesta – eikä hänen kumppaneistaan tai vieläkin lahjakkaammasta Lars Sonckista – tuli suomalaisen arkkitehtuurin kansallinen ja kansainvälinen merkkimies?

Seuraavassa on lisää esimerkkejä, joissa sanaparia ei—eikä ei ole osattu käyttää. Virkkeen korjaamiseksi on usein tarpeen muuttaa myös hieman sanajärjestystä:

Leimaveroa, luotonvarausprovisiota eikä toimituskulujakaan tarvitse asunnonostajan maksaa.

Korjaus: Asunnonostajan ei tarvitse maksaa leimaveroa, luotonvarausprovisiota eikä toimituskulujakaan.

Noin 35-vuotiaan uhrin henkilöllisyys eikä kansallisuus selvinnyt vielä eilen.

Korjaus: Vielä eilen ei selvinnyt noin 35-vuotiaan uhrin henkilöllisyys eikä kansallisuus.

Pitkäperjantain jumalanpalvelus on puitteiltaan koruton: kelloja eikä urkuja soiteta.

Korjaus: Pitkäperjantain jumalanpalvelus on puitteiltaan koruton: ei soiteta kelloja eikä urkuja.

Toisinaan ymmärretään käyttää myös ei-sanaa, mutta se sijoitetaan väärään paikkaan:

Me voimme kirjoittaa aivan kaikesta, mitään tabuaiheita eikä sensuuria ei enää ole.

Korjaus: Me voimme kirjoittaa aivan kaikesta, ei ole enää mitään tabuaiheita eikä sensuuria.

Voi siis käydä niinkin, että virkamiesten palkkoja voisi laskea, liittojen jäsenten eikä järjestäytymättömien ei.

Korjaus: Voi siis käydä niinkin, että virkamiesten palkkoja voisi laskea mutta ei liittojen jäsenten eikä järjestäytymättömien palkansaajien.

Joskus saattaa eikä-sanan tilalle lipsahtaa tai-sana:

Kaukopuhelukilpailu ei koske palvelunumeroita, radio- ja matkapuhelinverkkoja tai ulkomaanliikennettä.

Korjaus: Kaukopuhelukilpailu ei koske palvelunumeroita, radio- ja matkapuhelinverkkoja eikä ulkomaanliikennettä.

Toisinaan on epävarmuutta yksikön ja monikon käytön välillä:

Kauppahintaa eivät ostaja eivätkä myyjä perjantaina kertoneet.

Korjaus: Kauppahintaa ei ostaja eikä myyjä perjantaina kertonut. Tai: Kauppahintaa eivät ostaja ja myyjä perjantaina kertoneet.

Solmittuun kauppaan kuuluu vain palatsi, ei tontti eikä sillä olevat muut rakennukset.

Korjaus: Solmittuun kauppaan kuuluu vain palatsi, ei tontti eivätkä sillä olevat muut rakennukset.

Joskus eikä-sana korvataan sanoilla kuten ei tai niin kuin ei. Tällöinkin käy usein niin, että unohdetaan kirjoittaa ensimmäinen ei-sana:

Puoluetoimiston äänitorvena Uudella Suomella kuten ei enää muillakaan lehdillä ole mahdollisuuksia.

Korjaus: Puoluetoimiston äänitorvena ei Uudella Suomella kuten ei enää muillakaan lehdillä ole mahdollisuuksia.

Minulla niin kuin ei kenelläkään muullakaan voi olla valmiita vastauksia.

Korjaus: Ei minulla niin kuin ei kenelläkään muullakaan voi olla valmiita vastauksia. Tai: Minulla niin kuin kenelläkään muullakaan ei voi olla valmiita vastauksia.

Kasvatustieteen tutkijat – kuten eivät minkään muunkaan alan tiedemiehet – ole poliittisten päättäjien sätkynukkeja.

Korjaus: Eivät kasvatustieteen tutkijat – kuten eivät minkään muunkaan alan tiedemiehet – ole poliittisten päättäjien sätkynukkeja.

Äänestäjäparka kuten ei kukaan muukaan tiedä varmasti sanoa, mitä Suomelle tulevaisuudessa tapahtuu.

Korjaus: Ei äänestäjäparka kuten ei kukaan muukaan tiedä varmasti sanoa, mitä Suomelle tulevaisuudessa tapahtuu.

Myös tyyppiä ”ei tämä eikä etenkään/varsinkaan tuo” olevasta rakenteesta unohtuu usein ei-sana pois:

Poliittinen eliitti, eivät etenkään jäähdyttelyvaiheessa olevat poliitikot, ole parhaita mahdollisia jäsenyyden puolustajia.

Korjaus: Ei poliittinen eliitti, eivät etenkään jäähdyttelyvaiheessa olevat poliitikot, ole parhaita mahdollisia jäsenyyden puolustajia.

Kumpikaan ehdokkaista, eikä varsinkaan Ahtisaari, ole pätevöitynyt talouspolitiikan alalla.

Korjaus: Ei kumpikaan ehdokkaista, eikä varsinkaan Ahtisaari, ole pätevöitynyt talouspolitiikan alalla.

Puhekielen, eikä liiemmin kirjoitetun kielenkään, opettamiseen välttämättä tarvita oppikirjoja.

Korjaus: Ei puhekielen, eikä liiemmin kirjoitetun kielenkään, opettamiseen välttämättä tarvita oppikirjoja.

Heikki Ruskeepää

* * *

Kirjoittaja on toivonut toimituksen kantaa edellä esittämiinsä ajatuksiin.

Kirjoittaja on runsaan esimerkistönsä avulla valaissut tärkeää asiaa. Sana eikä (enkä, etkä, emmekä, ettekä, eivätkä) vastaa sanoja ja ei (ja en, ja et jne.), ja sen avulla voidaan rinnastaa kaksi lausetta tai lauseketta. Sana eikä kieltää vain sitä seuraavan osan. Jos halutaan kieltää molemmat osat, on kieltosanan esiinnyttävä myös edellisessä. Esimerkiksi lause ”Matti sanoi niin eikä Pekka” tarkoittaa, että Matti sanoi niin, mutta Pekka ei sanonut niin. Jos taas kumpikaan ei sanonut, on molemmat kiellettävä: ”Ei Matti eikä Pekka sanonut niin.”

Asiasta on maininnut Osmo Ikola Nykysuomen käsikirjassa (kolmas uudistettu laitos 1991 s. 77). Siitä on esimerkkejä Matti Punttilan aikakauslehti Virittäjään (1/1982) kirjoittamassa artikkelissa ”Keisari eikä kuningaskaan”. Asiaa kannattaa myös verrata Kielikellossa 2/1992 julkaistuun Paavo Pulkkisen artikkeliin ”Sekä(siirryt toiseen palveluun)että ja niin–kuin. Parillisista sidesanoista”.

Toimitus