Lukuisat e:llä alkavat sähköisiin tietoverkkoihin viittaavat sanat näkee kirjoitettavan suomen oikeinkirjoitussääntöjen vastaisesti ilman yhdysmerkkiä ja lisäksi isoa kirjainta epäjohdonmukaisesti käyttäen: ”eAsiointi”, ”eOpiskelu”, ”Email”. Parasta olisi käyttää kokonaisia tarkentavia ilmauksia sähköinen asiointi, verkko-opiskelu, sähköposti. Jos englannin mallin mukaan halutaan käyttää e-tä, tarvitaan ainakin yhdysmerkki: e-asiointi, e-opiskelu, e- mail.