Kysymys: Mitä muuta barometri on kuin ilmapuntari? Kirjoitetaanko se isolla vai pienellä alkukirjaimella?  

Vastaus: Barometri tarkoittaa asenteiden ja mielipideilmaston mittausta tai mittauksen tulosta. Barometri tehdään kyselytutkimuksena. Toistuvia kyselytutkimuksia ovat esimerkiksi kuluttaja-, suhdanne- ja eurobarometri.

Sanan barometri voi rinnastaa mihin tahansa muuhun yhteiskuntatieteellisen mittausvälineen nimeen, esimerkiksi indeksiin tai indikaattoriin (kuluttajahintaindeksihyvinvointi-indikaattori), joten se on kuvaileva yleisnimi ja siten pienellä alkukirjaimella alkava (koulutusbarometri, kielibarometri).  Eurobarometri eli EU:n kyselytutkimus kansalaisten mielipiteistä ja asenteista taas on alkujaan erisnimi, mutta kun tehdään jatkuvasti lukuisia eri eurobarometreja, sen erisnimisyys on haalistunut. Sekin on luontevaa kirjoittaa pienellä alkukirjaimella, kun puhutaan yleisesti eurobarometrista tutkimusvälineenä.

Kun puhutaan tietystä barometrista, kyseessä  voi olla erisnimi, kuten seuraavassa:

Åbo Akademin ja oikeusministeriön teettämän Kielibarometri 2008 -kyselyn mukaan suomen- ja ruotsinkielisen palvelun tarjonnassa ei ole tapahtunut suuria muutoksia.

Kuvailevana yleisnimenä barometri on seuraavanlaisessa virkkeessä:

Samantyyppisiä kielibarometreja tehtiin osassa kaksikielisiä kuntia vuosina 2004 ja 2006.

Isolla alkukirjaimella eri barometrit kirjoitetaan myös silloin, kun puhutaan julkaisusta, esim. Pankkibarometri III/2010 (julkaisun nimi).

Sana barometri taipuu takavokaalisena eli esimerkiksi barometria, barometrista.