Kysymys: Sanakirja mainitsee adjektiivit balttilainen ja pohjalainen. Voiko käyttää myös muotoja baltialainen ja pohjanmaalainen?

Vastaus: Balttilainen-sanan merkitys on ’Baltian maihin kuuluva, varsinkin latvialais-liettualainen, niille ominainen’ ja pohjalainen on ’Pohjanmaalta kotoisin oleva, Pohjanmaahan liittyvä’. Sanoilla viitataan puheena olevan synty- tai alkuperään tai muuten Baltialle ja Pohjanmaalle ominaiseen (esim. kulttuuriin):

Pohjalaiset miehet haluavat olla arjen sankareita – –. (ilkka.fi) | Pohjalainen uho nousi pintaan Lapualla – –. (iltasanomat.fi)

Balttilainen muinaisusko tarkoittaa muinaisessa Latviassa, Liettuassa ja Itä-Preussissa asuneiden balttilaisia kieliä puhuneiden heimojen kristinuskoa edeltäviä uskontoja. Tunnetuimpia balttilaisia jumalia on ehkä ukkosenjumala Perkūnas. (Wikipedia)

Edellisiin esimerkkeihin eivät oikein sopisi pitemmät muodot baltialainen ja pohjanmaalainen. On kuitenkin käyttöyhteyksiä, joissa ne tuntuvat tarpeellisilta. Näin varsinkin silloin, jos merkityksenä on väljästi ’Baltiassa, Pohjanmaalla sijaitseva, toimiva, vaikuttava’:

Virossa ei ole omaa sokeritehdastakaan. Lähin baltialainen tehdas on 500 kilometrin päässä Latviassa. (HS, 1991) | ”Maan  sisäinen devalvaatio – –  on osoittautunut onnistuneeksi”, arvioi baltialaisen investointipankki Gildin – – johtaja. (HS) | Kerran hän [huovutustöiden tekijä] nouti Virosta viisi jätesäkillistä baltialaisen lampaan villaa, – – . (HS)

 Fennovoima saa yhteensä 24 miljoonan euron sijoituksen joukolta pohjanmaalaisia yrityksiä, – – . (taloussanomat.fi) | Pohjanmaan metalliklusteri Ostrobothnia Metal pyrkii vahvistamaan pohjanmaalaista metalliteollisuutta. (finmet.fi)

Joskus muodot tuntuvat sopivan yhtä hyvin. Muodon valintaan vaikuttaa se, mitä merkityksen piirrettä halutaan korostaa: ’Baltiassa, Pohjanmaalla oleva, siellä vaikuttava’ vai ’sukujuuriltaan, kulttuuriltaan tai muuten näille alueille ominainen’.

Paviljongissa puhutaan balttilaisesta ruohonjuuriaktivismista. (HS) | ”Nopea ja sujuva rautatieyhteys Baltian kautta Euroopan suurille markkinoille kuuluu myös Suomen kansallisiin etuihin”, Katainen kirjoitti kolmessa baltialaislehdessä. (HS)

 Kun koko maassa joka kahdeskymmenes yritys kärsii ammattityövoiman  puutteesta, pohjalaisissa teollisuusyrityksissä henkilöstöpulasta kärsii joka kymmenes yritys. (pohjalainen.fi) | – – tuomio julkisrauhan rikkomisesta tuli yhdeltä pohjanmaalaiselta  sikatilalta – –. (HS)

Muodot balttilainen ja pohjalainen ovat käytössä tavallisempia, mutta niiden rinnalla ovat tilanteittain käypiä myös muodot baltialainen ja pohjanmaalainen. (Tämä on väljennys mm. Kielikellon numeroissa 3/1986, 3/1990 ja 1/1995 esitettyihin ohjeisiin.)

Baltia-nimestä muodostettava asukkaannimityksenä käytettävä substantiivi on baltti.