Merkin @ nimi on ät-merkki. Sitä käytetään mm. sähköpostiosoitteissa.

maija.meikalainen@yritys.fi (lue: maija piste meikalainen ät yritys piste fi)

Merkin nimestä on käyty vilkasta keskustelua siitä lähtien, kun sähköpostin käyttö alkoi yleistyä. Vanhastaan merkin nimi on taksamerkki (ks. esim. Tekniikan Sanastokeskuksen vuonna 1988 julkaisemaa Erikoismerkkisanastoa Terminfossa 1/88). Nimi kuvaa merkin käyttöä hinnan ja hintaluokan ilmaisimena (erityisesti Pohjois-Amerikassa). Sähköpostiosoitteista puhuttaessa taksamerkki ei kuitenkaan yleistynyt käyttöön, vaan merkillä on lukuisia lempinimiä, mm. miuku, mauku, miumau, kissanhäntä, apinanhäntä, kiemura jne. Merkin englanninkielinen nimi on commercial at, lyhyesti vain at, lukutapa ”ät”. Tätä nimitystä ja lukutapaa on käytetty paljon myös Suomessa. Ruotsissa on omaksuttu viralliseen käyttöön nimitys snabel-a (’kärsä-a’).

Merkille on myös etsitty pitkään suomenkielistä nimeä. Elisa Stenvall esitti Kielikellossa 4/1996 (Outoja merkkejä, ks. Lue myös), että sellaiseksi kävisi yleiskielessäkin käytössä tavallinen miuku. Ehdotusta ei ollut tarkoitettu selväksi suositukseksi, vaan lähinnä keskusteltavaksi. Keskustelua syntyikin, mm. Internetin keskustelupalstoilla, ja Kielikello sai aiheesta useita kirjeitä lukijoilta. Yksi parhaista lukijoiden ehdotuksista oli rengas-a, jossa on irtauduttu eläinsymboliikasta mutta jossa yhteys a-kirjaimeen säilyy.

Merkin nimi on nyt standardisoitu. Suomessa tietotekniikan standardisoinnista vastaa Suomen Standardisoimisliiton valtuuttamana TIEKE eli Tietotekniikan kehittämiskeskus ry, joka on laatinut julkaisun ”Eurooppalaisen merkistön merkkien nimet”. Julkaisun tarkoituksena on vakiinnuttaa tietotekniikassa käytettävien merkkien suomenkieliset nimet; @-merkin nimeksi siinä vahvistetaan ät-merkki. – Tämän jälkeenkin käytössä silti varmaan säilyvät myös tämän ”rakkaan lapsen” monet arkinimet, niin miuku, mauku, kissanhähtä kuin naukukin, ja hyvä yleiskielinen nimitys voisi olla myös rengas-a. Taksamerkkiä voi edelleen käyttää hinnan ilmaisimena.