Asteriskia käytetään mm. kielitieteessä osoittamassa, että sana on rekonstruoitu tai ilmaus epäkieliopillinen.

Sanan käsi oletettu lähtömuoto on *käte.

Taivutus *me olette ei ole suomen kielen mukainen.

Asteriskia käytetään myös tietotekniikassa erilaisissa tehtävissä.

komento DEL *.*