Tekeillä olevan raamatunsuomennoksen johdosta keskusteltiin ison ja pienen alkukirjaimen käytöstä Jumalaa tai Kristusta tarkoittavissa pronomineissa prof. Osmo Ikolan alustuksen pohjalta. Lautakunta päätti suosittaa, että Raamatussa pronominit kirjoitetaan entiseen tapaan pienellä alkukirjaimella silloinkin, kun ne tarkoittavat Jumalaa tai Kristusta. Toisaalta Raamatussa voidaan harkinnan mukaan edelleen käyttää isoa alkukirjainta sellaisissa Jumalaa tai Kristusta tarkoittavissa ilmauksissa kuin Kuningas, Israelin Pyhä, Israelin Valo, minun Isäni, Vapahtaja, Ihmisen Poika, Pyhä Henki, jotka ovatkin tavallaan erisnimen luonteisessa käytössä. Varsinkin hartauskirjallisuudessa on vanhastaan käytetty isoa alkukirjainta myös Jumalaa ja Kristusta tarkoittavissa pronomineissa. Tässä tekstilajissa lautakunta piti tapaa edelleen mahdollisena.