Tilde ja treema esiintyvät mm. vieraskielisissä sanoissa.

El Niño (lue: el ninjo)
Citroën (lue: sitroen)

Tildeä eli aaltoviivaa (eli ”matoa”) voi käyttää myös osoittamaan vaihtoehtoisuutta.

juohea ~ juoheva ~ jouhea