Kysymys: Miten Aalto-yliopiston nimi ja siihen kuuluvien korkeakoulujen nimet ja alayksiköt kirjoitetaan?

Vastaus: Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu yhdistyivät vuoden 2010 alussa uudeksi yliopistoksi, joka sai nimen Aalto-yliopisto – Aalto-universitetet. Englanniksi siitä käytetään nimeä Aalto University. Nimen alkuosaa ei siis käännetä, koska siihen sisältyy sukunimi: yliopiston nimellä on haluttu kunnioittaa kansainvälisesti tunnetun arkkitehtimme Alvar Aallon (1898–1976)  elämäntyötä. Erisnimi Aalto liitetään suomen ja ruotsin kielessä perusosaan yhdysmerkillä.

Uuteen yliopistoon kuuluvien, aiemmin itsenäisten korkeakoulujen nimet on luontevaa kirjoittaa pienellä alkukirjaimella silloin, kun niiden nimiä edeltää Aalto-yliopisto: siis Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu ja  Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu.  Ruotsiksi nimet kirjoitetaan seuraavasti: Aalto-universitetets handelshögskola, Aalto-universitetets konstindustriella högskola ja Aalto-universitetets tekniska högskola. Näin kirjoittamalla nimet hahmottuvat selvästi osaksi uutta yliopistoa.

Suomen kielen oikeinkirjoituksen yleisohjeen mukaan yliopistojen tiedekunnat, osastot ja laitokset kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, esimerkiksi Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kielten ja viestinnän laitos jne. Koska tämäntyyppisissä tapauksissa nimistä tulee pitkiä, voi tilanteen mukaan jättää jonkin osan poiskin, esim. Aalto-yliopisto-nimen tai korkeakoulun nimen. Ainakin tiedekuntatasosta puhuttaessa voinee korkeakoulun nimen jättää poiskin.

Silloin kun korkeakoulut mainitaan omina yksiköinään ja omilla nimillään, nimet kirjoitetaan entiseen tapaan isolla alkukirjaimella: Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu. Se, että näillä korkeakouluilla on oma itsenäinen historiansa ja identiteettinsä, voi vaikuttaa vielä pitkään siihen, että ne mielletään erillisiksi kokonaisuuksiksi ja niiden nimet yhdistetään vanhoihin kohteisiin. Vanhasta tottumuksesta näitä nimiä kirjoitettaneen suomen kielessä isolla alkukirjaimella myös Aalto-yliopiston yhteydessä, mutta ruotsin kielessä isokirjaimisuus genetiivin jälkeen (Aalto-universitetets tekniska högskola) ei ole mahdollista.