Perussanakirjan kanta ns. yhdysadjektiiveihin on jokseenkin sama kuin aiemman kielenhuollon. Asiaa käsiteltiin suomen kielen lautakunnassa Perussanakirjan toimituksen pyynnöstä, ja lautakunnan kanta oli, että radikaaleihin muutoksiin ei ole aihetta. Vieraiden kielten esikuvien mukaan muodostettujen adjektiivien kuten järvirikas, tyylipuhdas, ravinneköyhä tilalle sanakirja siis tarjoaa paremmin-viittauksen avulla suomalaisempia vaihtoehtoja samaan tapaan kuin Nykysuomen sanakirja ja enimmät kielioppaat. Yksittäisiä sanoja on lautakunnan päätöksen mukaan voitu kuitenkin esittää hyväksyttävinä, varsinkin jos niitä on vaikea korvata täsmällisesti muilla ilmauksilla. Sana-artikkelissa voi tällöin olla merkityksenselite tai selite ja synonyymivaihtoehtoja. Hyväksyttävinä Perussanakirja esittää esimerkiksi seuraavat sanat:

lähtövalmis valmis lähtöön. Lähtövalmis kuorma. Olla lähtövalmiina.

suhdanneherkkä tal. herkkä suhdannevaihteluille. Suhdanneherkkä tuotannonala.

riskialtis johon sisältyy riski t. riskejä, vaarallinen, uskalias, riskinen, ”riskaabeli”. Riskialtis hanke.

Enimmäkseen sana-artikkeleissa on kuitenkin tarjolla kotoisampia sanatyyppejä ja ilmauksia:

ravinneköyhä paremmin: vähä-, niukkaravinteinen.

huoltovapaa paremmin: huolloton, huoltoa kaipaamaton.

lapsiystävällinen 1. yhteiskunnasta, suunnittelusta tms.: lasten tarpeet huomioon ottava, lasten hyvinvointia edistävä. Lapsiystävällinen perhepolitiikka. Lapsiystävällinen [paremmin: lapsille sopiva, lasten kannalta hyvä] maaseutuympäristö. 2. ihmisestä tavallisemmin: lapsille ystävällinen, lapsista pitävä.

muotopuhdas paremmin: puhdasmuotoinen.

tunneherkkä paremmin: herkkätunteinen.

Kaikkia yhdysadjektiiveja ei sanakirjaan ole otettu hakusanoiksi, mutta neuvoa kannattaa etsiä adjektiivin jälkiosaa käsittelevästä sana-artikkelista. Tällaisia ohjeita annetaan rikas-hakusanan yhteydessä:

rikas41*A – – 2. jssak suhteessa runsas, merkityksellinen, tärkeä. a. lukumäärästä, paljoudesta: runsas, lukuisa, suuri, merkittävä, huomattava, monipuolinen. Rikas eläimistö. Rikas mielikuvitus. Olin jälleen yhtä kokemusta rikkaampi. Muistorikas paremmin: moni-, runsasmuistoinen, muistoisa. Tapahtumarikas paremmin: runsas-, monitapahtumainen, -vaiheinen, tapauksekas. Tuloksista rikas [paremmin: tuloksekas, tuloksellinen] työ. Lumirikas [paremmin: runsasluminen] talvi. Kalarikas [paremmin: kalainen, kalaisa] järvi. Idearikas [paremmin: kekseliäs] ihminen.b.Rikas kivihiilikerros. Rikas kaasuseos. Ravinne-, valkuais-, vitamiinirikas ainekoostumuksesta: jossa on jtak olennaista t. tärkeää ainetta (huomattavan) runsaasti, hyvä-, runsas(tuottoinen). paremmin: runsasravinteinen, -valkuaisinen, -vitamiininen. – –