Adjektiivi virkavapaa on hyväksyttävää kieltä. Se ei ole korvattavissa sanalla viraton eikä näin ollen rinnastu merkitykseltään tyyppiin ”verovapaa”.