Pilkkua ja yhdysmerkkiä on käytetty merkitsemään, että summa koostuu kokonaisista markoista ja pennien määrä on nolla. Esimerkiksi kymmenen vuoden passi maksoi vuoden 2001 joulukuussa markkoina 240,–. Merkintä ei kuitenkaan ole sidottu valuuttayksikköön, vaan sitä voidaan yhtä hyvin käyttää euroista. Nyt passi maksaa euroina tasasumman 40,–. Samoin voidaan merkitä tasasumma muinakin rahayksikköinä, esimerkiksi että julkaisun hinta on Ruotsin kruunuina 175,–.

Tärkeätä on kuitenkin, että lukijalle on selvää, mikä rahayksikkö on kysymyksessä. Useimmat näkemämme hinnat ovat Suomen hintoja. Ennen euroon siirtymistä oli selvää, että ne olivat markkoja. Jonkin ajan kuluttua oletamme ilman muuta, että hinnat ovat euroja. Nyt siirtymäkaudella on hyvä merkitä selvästi ainakin jommankumman hinnan rahayksikkö, esimerkiksi näin: kymmenen vuoden passi 40,– (237,83 mk).

Pilkkua ja yhdysmerkkiä ei kuitenkaan voi käyttää tasasumman merkkinä sähköisessä maksuliikenteessä, koska tietokone ei pysty tulkitsemaan viivaa nollaksi. Verkkopankissa ja muissa sähköisissä yhteyksissä on tasasumma ilmaistava merkitsemällä desimaaleiksi kaksi nollaa. Muissa teksteissä tasasumman voi ilmaista myös kirjoittamalla summan ilman desimaaleja.

Pilkku ja yhdysmerkki ovat olleet tasasumman merkkinä 1960-luvulta lähtien, jolloin pilkku korvasi niin tasasumma- kuin muissakin hintamerkinnöissä kaksoispisteen. Nykyisin vanhentunutta merkintää 360:– näkee enää graafisena tehokeinona mainoksissa.