Monet yritykset, erityisesti huipputekniikan osaajat, käyttävät myymiensä palvelujen ja tuotteiden kokonaisuudesta sanaa tarjooma. Esimerkkejä: yrityksen tarjooma asiakkaalle nähdään prosessina; asiakkaan on ymmärrettävä, kuinka tarjooma palvelee juuri häntä. Se on verbistä tarjotama-johtimella muodostettu substantiivi, teon tuloksen nimi. Samalla johtimella saadaan verbeistä myös 3. infinitiivi, tarjota-verbistä tarjoama. Substantiivi näyttää tässä pyrkivän eroon 3. infinitiivin muodosta, kuten sanassa kokooma. Tekijännimijohdoksinahan meillä on useita oo:llisia muotoja, esimerkiksi holhooja, nuohooja, siivooja. Tarjooma-sanan sijasta riittäisi usein tutumpi sana valikoima.