Siirry sisältöön

viittomakieli

Kielipolitiikkaa vähemmistökielille

Lotta Jalava

Kielipoliittisella ohjelmalla pyritään vahvistamaan Suomen vähemmistökieliä.

Vähemmistökielet

Lapsi pitelee inarinsaamenkielistä Pikku prinssi -kirjaa (Uccâ priinsâš). Kuva on otettu viistosti lapsen takaa.

Digitalisaatio vapauttaa viittomakieliset

Salla Fagerström

Viittomakieliset kuurot ovat aina olleet innokkaita tarttumaan teknologian mahdollisuuksiin. Tekniset innovaatiot ja nyt viimeisimpänä digitalisaatio ovat madaltaneet, elleivät peräti häivyttäneet esteitä heidän arjessaan.

Vähemmistökielet

Väitös viittomakielestä

Mikä rooli sanakirjalla ja leksikografisella työllä on aiemmin kuvaamattoman viittomakielen tutkimuksessa ja kielisuunnittelussa? Tätä käsittelee …

Vähemmistökielet

Suomen kaksi viittomakieltä

Leena Savolainen

Viittomakieli on yksi Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa tutkittavista vähemmistökielistä. Suomessa käytetään kahta eri viittomakieltä, suomalaista ja suomenruotsalaista. Jälkimmäinen on kuitenkin vahvasti uhanalainen.

Vähemmistökielet

Kirja kielestä, jota ei kirjoiteta – viittomakielen sanakirja

Anja Malm

Kuinka tehdään sanakirja kielestä, jota ei kirjoiteta? Kuurojen Liiton ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisema Suomalaisen viittomakielen perussanakirja on ensimmäinen sanakirja, jossa suomalainen viittomakieli nähdään puhuttujen kielten veroisena luonnollisena kielenä. Sanakirja kuvaa yhtä Suomen vähemmistökielistä, hyvin huonosti tunnettua mutta elinvoimaista kieltä.

Artikkeli