Siirry sisältöön

topiikki

Valaiseva että-sana

Jussi Pahikkala

Suomen että-sana on sekä kirjoitetussa että puhutussa kielessä tyypillisimmin alistuskonjunktio, joka aloittaa päälauseen jälkeisen sivulauseen.  …

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Syntaktisen niin-sanan iästä ja alkuperästä

Jussi Pahikkala

Esittelin Kielikellon 3/2012  kirjoituksessani "Puhutun kielen keinoja – lauseen osia erottava niin" puhekielen niin-topiikinmerkitsintä eli …

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Puhutun kielen keinoja
Lauseen osia erottava niin

Jussi Pahikkala

Puhuttu ja kirjoitettu kieli poikkeavat toisistaan monin eri tavoin. Tässä kirjoituksessa esitellään yksi vapaalle, suunnittelemattomalle puheelle ominainen tapa rakentaa lauseita. Monikäyttöinen pikkusana ”niin” osoittautuu tarpeelliseksi.

Oikeinkirjoitus ja kielioppi