Siirry sisältöön

kielteiset ilmaukset

Eikä on entisensä. – Eikä!

Riitta Korhonen

Kaksi lausetta voidaan yhdistää rinnastuskonjunktiolla ”ja”. Kielteisissä lauseissa sen tilalla on useimmiten sana ”eikä”, mutta joskus näkee käytettävän myös rakennetta ”ja ei”.

Verbit

Neljän vapauden kielellinen liikkuvuus

Jussi Kallio

Euroopan talousalueen luominen ja Suomen anomus Euroopan yhteisöön liittymiseksi ovat yhdessä synnyttäneet maamme historian suurimman …

Artikkeli

Huomioita kielteisistä ja myönteisistä ilmauksista

Matti Sadeniemi

Kielteinen lause eroaa hyvin usein vastaavasta myönteisestä muutenkin kuin finiittiverbin kohdalta. Silmäänpistävin tällainen erottava seikka …

Artikkeli