Siirry sisältöön

kielitaito

Suomen kielivaranto muutoksessa

Leena Nissilä

Suomessa puhuttavien äidinkielten määrä on lisääntynyt huomattavasti muutamassa vuosikymmenessä, ja kielet ovat entistä enemmän esillä yhteiskunnassa. Osa kielivarannosta on kuitenkin piilossa. Tarvitaan uudenlaisia keinoja kielten oppimisen ja käytön tukemiseksi, jotta olemassa olevaa kielivarantoa voidaan hyödyntää parhaalla tavalla.

Kielen opetus ja oppiminen

Kielen tulee olla kaikkien saatavilla

May Wikström

”Kielet eivät kilpaile toistensa kanssa.” Kotimaisten kielten keskuksen uusi johtaja Leena Nissilä uskoo, että suomalaisessa yhteiskunnassa on tilaa eri kielille.

Kieli ja työelämä

Sotalasten kokemukset kieli-identiteetin ja kielielämäkerran muovaajina

Erja Kyckling

Suomalaisen yhteiskunnan monikielisyydestä puhuttaessa eivät välttämättä ensimmäisenä tule mieleen sotalapset, joilla Suomessa tarkoitetaan suomalaisia, toisen maailmansodan aikana pääasiassa Ruotsiin siirrettyjä lapsia. Nyt jo iäkkäiden sotalasten kokemukset suomesta, ruotsista ja muista kielistä ovat kuitenkin ainutlaatuisia Suomen sosiaalihistoriassa, ja siksi ne ovat tutkimisen arvoisia.

Tunteet ja asenteet

Kielitaito monipuolistaa ajattelua

Sampsa Peltonen

Sampsa Peltonen on suomentaja, joka kääntää muun muassa arabiasta ja ranskasta suomeen. Hän on toiminut kielialalla monenlaisissa tehtävissä ja suomentanut niin kirjallisuutta, tv-ohjelmia kuin asiatekstejäkin ja tehnyt välillä myös tulkkauksia. Mitä kansainvälisyys ja kielitaito merkitsevät kääntäjälle?

Kieli ja työelämä

Kieli- ja viestintätaidot korostuvat työelämässä

Anu Sajavaara

Kieli- ja viestintätaidoista on tullut olennainen osa ammattitaitoa alalla kuin alalla. Työntekijältä edellytetään oman äidinkielen joustavaa hallintaa sekä monipuolista vieraiden kielten taitoa. Pelkkä englanti ei useimmiten enää riitä.

Kieli ja työelämä

Suomi kakkosta yliopisto-opiskelijoille

Riitta Eronen

Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos järjestää suomen opetusta erityisesti suomen kieltä ja …

Kieli ja työelämä

Ensikielenä ”muu”
maahanmuuttajataustaisten koululaisten suomi

Mia Halonen

Suomessa puhutaan ensikielenä monia maahanmuuttajien kieliä. Suomi on usein maahanmuuttajalasten toinen, kolmas tai neljäskin kieli. Kuinka se sujuu heiltä alakoulun loppusuoralla? Miten sitä arvioidaan? Palasin kouluun katsomaan.

Kielen opetus ja oppiminen

Puhu suomea!
Oppijan kielestä ja kielipolitiikasta

Maisa Martin

Kehotukseen ”puhu suomea!” sisältyy monta kysymystä. Mitä kaikkea on puhuminen ja mikä on suomea? Mitä tämä kehotus merkitsee sen saajalle, mitä sen antajalle? Kysymyksistä ja vastauksista koostuu osa suomalaisen kielipolitiikan kudosta.

Kielen opetus ja oppiminen

Euroopan kielivuoden päättyessä

Sari Maamies

Kulunut vuosi 2001 on ollut Euroopan unionin ja neuvoston julistama Euroopan kielten vuosi. Tavoitteena on …

Artikkeli