Siirry sisältöön

kielentarkistus

Kielentarkistajan lähilukulikinäkö
miten nähdä teksti sanoilta?

Riina Klemettinen

Kielen- tai tekstinhuoltoon, kielentarkistukseen ja editointiinkin kuuluu väistämättä omanlaisensa lukutapa, jossa työstettävää kirjoitusta katsotaan hyvin läheltä. Tällainen lähiluku on vaativa taito ja perustava osa tekstityöläisen ammattiosaamista.

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Oikoluvusta editointiin
tekstin viimeistelyn monet nimet

Sirkku Latomaa

Kirjoittaja voi toisinaan tarvita ulkopuolista tukea tekstinsä viimeistelyyn. Verkkohaun perusteella tarjolla näyttää olevan monenlaisia palveluja: on oikolukua, korjauslukua, kielentarkastusta, tekstintarkistusta, editointia ja jälkieditointia. Mitä näiden nimitysten taakse kätkeytyy?

Sanat

Kielenhuolto kirkastaa viestintää

Eeva Öörni

Kielenhuollon työkaluja luokitellaan usein sen mukaan, minkäkokoista tekstin yksikköä käsitellään eli onko kyse merkki-, sana-, lause- vai tekstitason asiasta. Kannattaa kuitenkin katsoa myös, mitä erilaisilla kielenhuollon keinoilla tavoitellaan.

Tekstit, tekstilajit ja tyyli

Onko Googlesta oikeinkirjoituksen apuvälineeksi?

Kukka-Maaria Wessman

Etenkin nuoret kielenkäyttäjät turvautuvat  usein Internetin hakukoneeseen Googleen, kun he ovat epävarmoja sanan tai muodon oikeinkirjoituksesta. Miten Google-testi toimii?

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Ajatuksia kielenkorjauksesta ja kielenhuollosta

Irmeli Pääkkönen

Millainen on hyvä kielenkorjaaja? Mitä hänen on otettava huomioon toisen tekstiä muuttaessaan ja millaisiin periaatteisiin hän voi tukeutua työssään? Muun muassa näitä kysymyksiä pohtii seuraavassa kirjoituksessa dosentti Irmeli Pääkkönen. Hänen esimerkkinsä – yliopistonlehtori Carl Niclas Keckmanin toiminta ja periaatteet kielenkorjaajana – on yli sadan vuoden takaa, mutta silti jatkuvasti ajankohtainen. Irmeli Pääkkönen on suomen kielen lautakunnan jäsen, ja hän jäi viime vuonna eläkkeelle Oulun yliopiston suomen kielen lehtorin virasta. Kirjoitus perustuu hänen jäähyväisluentoonsa, jonka hän piti suomen kielen opiskelijoille 8. toukokuuta 1996.

Artikkeli

Kelan kieli puntarissa

Kaino Laaksonen

Viime vuoden elokuun alussa tuli kuluneeksi kymmenen vuotta valtioneuvoston virkakielipäätöksen voimaantulosta. Päätös perustui komiteanmietintöön Kieli …

Artikkeli

Oikeakielisyysohjeilla ei opi kirjoittajaksi

Pirjo Rantalainen

Käsitykset siitä, mitä kielentarkistus on, vaihtelevat laidasta laitaan: joku olettaa sen olevan vain pilkkujen lisäämistä, toinen ymmärrettävyyden tarkistamista, kolmas jopa tekstin toimittamista epämääräisestä aineistosta. Kielitoimiston kielentarkistus- ja koulutustehtävissä työskennellyt Pirjo Rantalainen käsittelee seuraavassa kielentarkistuksen esiin nostamia kysymyksiä erityisesti siitä näkökulmasta, millaisia kielentaitoja paikkaamaan kielentarkistusta tarvitaan

Artikkeli