Siirry sisältöön

kielellinen vaikuttaminen

Outoakin oudompi astroturffaus

Henna Makkonen-Craig

Kysymys Mitä tarkoittaa sanakummajainen astroturffaus? Mikä olisi kuvaavampi ilmaus suomeksi? Vastaus Astroturffauksella tarkoitetaan organisoitua, maksettua …

Lainasanat

Kuulutko ”meihin”?

Tuure Hurme

Ihminen puhuu meistä joka päivä. Me-puhe luo yhteenkuuluvaisuutta, mutta siihen voi kietoutua myös monitulkintaisuutta ja vallankäyttöä.

Artikkeli

Sanomalehtikielellä vaikuttamisen keinoista

Liisa Tiittula

Välittävätkö lehdet ”puhdasta” tietoa vai värittävätkö ne uutisia? Voiko sananvalinnalla vaikuttaa lukijan ajatusten suuntaan? Helsingin kauppakorkeakoulun kielten laitoksen johtaja filosofian lisensiaatti Liisa Tiittula käsittelee tässä artikkelissa niitä keinoja, joilla suomalainen sanomalehdistö vaikuttaa lukijan tajuntaan. Artikkeli pohjautuu esitelmään, jonka kirjoittaja piti 21.10.1988 Nykysuomen seuran ja Sanomalehtien Liiton järjestämänä syysteemapäivänä ”Sanomalehtijournalismin muodot ja tyylit”.

Artikkeli