Siirry sisältöön

keskusteluntutkimus

Ääniviestiä aloittamassa
tervehditäänkö vai mennäänkö suoraan asiaan?

Frida Ahonen

Ääniviestit ovat viestintäväline, joka uutuudessaan myös muistuttaa meitä jo tuntemistamme viestinnän muodoista. Miten ääniviestin aloituksessa näkyy esimerkiksi puhelinkeskustelun tai sähköpostin vaikutus?

Kohteliaisuus ja vuorovaikutus

Miksi haastateltava sanoo no?

Heidi Vepsäläinen

Kun kuuntelee televisio- ja radiohaastatteluja, huomio voi kiinnittyä siihen, että haastateltava aloittaa vastauksensa usein no-partikkelilla. Miksi se on niin tavallista?

Merkitys

Sikahyvästä hallelujaan
Slangin ja uskonnollisen kielen rinnakkaiseloa

Laura Niemi

Uskonnollinen sanasto ja slangi ovat tyylillisesti erilaisia, mutta ne saattavat myös yhdistyä nuorten aikuisten puheessa. Keskusteluntutkimuksen keinoin selviää, millaisia tehtäviä näillä kahdenlaisilla ilmauksilla on vuorovaikutuksessa.

Sananvalinta

Meitsi ja stadiässä
Näkökulmia Helsingin puhekieleen

Anu Rouhikoski

Helsingin puhekielen tutkimus on aiemmin keskittynyt lähinnä syntyperäisten, kantakaupungissa asuvien stadilaisten puheeseen. Tässä esiteltävässä tutkimushankkeessa kuvauskohde on laajempi: kieli, jota kuulee 2000-luvulla Helsingin keskustan kaduilla, lähiöiden ostareilla, koulujen pihoilla, raitiovaunuissa ja metrossa.

Tunteet ja asenteet

Pohjois-Savosta pääkaupunkiseudulle
muuttajan kieli suurennuslasin alla

Anu Rouhikoski

Paikkakunnalta toiselle muuttava sopeutuu uuteen asuinympäristöön ja sen tapoihin mutta usein myös uuteen puhumisen tapaan. Vanhan ja uuden asuinpaikan murteen sekä yleiskielen piirteiden yhdistelmistä syntyy monia mahdollisuuksia tarjoava tilanteittain vaihteleva kielenkäytön kirjo.

Kielen vaihtelu

Kielitieteen aakkoset

Eero Voutilainen

Suomen kieltä tutkitaan nykyään enemmän ja monipuolisemmin kuin koskaan. Tiina Onikki-Rantajääskön ja Mari Siiroisen toimittama …

Julkaisuja

Asiointia R-kioskilla

Vilma Airikka, Aino Koivisto, Katja Rihu

Keskusteluntutkijoita ovat viime vuosina kiinnostaneet ammattilaisen ja asiakkaan väliset keskustelut. Suomessa on tähän mennessä tutkittu …

Artikkeli

Divertikkeleitä vai pussukoita? – Lääketieteen kieli vuorovaikutuksessa

Markku Haakana, Liisa Raevaara

Keskustelunanalyysi on uudenlainen tapa tarkastella lääkärin ja potilaan kohtaamista. Kun vanhastaan on tutkittu paljolti sanastoa, on tutkimuskohteena nyt koko vuorovaikutus lainalaisuuksineen. Kun keskustelun kulkua tarkastellaan suurennuslasilla, hetki hetkeltä, päällekkäisyydet ja tauotkin huomioon ottaen, saadaan toisenlainen näkökulma siihen, miten lääkärin ja potilaan yhteisymmärrys syntyy tai jää syntymättä.

Artikkeli