Suomen kielen lautakunta suosittaa englannin ilmaukselle ”partially sighted” vastineeksi sanaa suppeanäköinen. Suppeanäköisen näkökentässä saattaa olla erilaisia puutoksia. Kyseessä ei siis ole yleinen heikkonäköisyys.