Kysymys: Miten suomen kielen lautakunta ja sen puheenjohtaja valitaan? Kenellä on oikeus ehdottaa valittavia, missä elimessä heistä keskustellaan, kuka nimittää jäsenet ja puheenjohtajan?

Vastaus: Suomen kielen lautakunta on yksi Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen asiantuntijaelimistä. Muita ovat ruotsin, saamen, viittomakielen sekä romanikielen lautakunnat. Lautakuntien tehtävänä on alallaan päättää kielenkäyttöä koskevista periaatteellisista tai yleisluonteisista suosituksista.

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen mukaan lautakuntien jäsenet ja puheenjohtajat nimittää tutkimuskeskuksen johtaja keskusteltuaan tutkimuskeskuksen neuvottelukunnan kanssa. Luonnollisesti johtaja keskustelee lautakunnan kokoonpanosta myös Kielitoimiston henkilökunnan kanssa. Ehdokkaita saa esittää kuka tahansa.

Periaatteena on jo pitkään ollut, että lautakunnassa olisi edusteilla paitsi kielitieteellistä asiantuntemusta myös kielenhuollon kannalta tärkeiden ammattiryhmien edustajia: äidinkielenopettajia, viestinnän ammattilaisia, kustannusalan asiantuntijoita, talouselämän kielen tuntijoita yms. Lautakunnassa saa olla enintään seitsemän jäsentä, joista yksi on tutkimuskeskuksen henkilöstöön kuuluva, yleensä Kielitoimiston johtaja.

Suomen kielen lautakunnan toimikausi on kolmivuotinen. Kaudella 2009–2012 lautakunnan jäsenet ovat professori Minna-Riitta Luukka (puheenjohtaja), professori emerita Auli Hakulinen, osastonjohtaja Salli Kankaanpää, professori Kimmo Koskenniemi, kustannustoimittaja, suomentaja Alice Martin, lehtori Mervi Murto ja kirjailija, uutispäällikkö-esimies Matti Rönkä.