Kysymys

Onko ilmaus "sovinnonele" muuttunut jo yhdyssanaksi kuten esimerkiksi "sovinnonteko". Vai kirjoitetaanko se erikseen, "sovinnon ele"?

Vastaus

Kun ilmauksen ensimmäinen sana on genetiivimuodossa, sekä yhteen että erilleen kirjoittaminen on usein mahdollista. Oikeinkirjoitussääntöjen mukaan voi siis kirjoittaa joko sovinnon ele tai sovinnonele. Erilleen kirjoitettuna ilmaus voi kuitenkin tuntua konkreettisemmalta (a–b) ja yhteen kirjoitettuna abstraktimmalta (c–d):

a) Oliko NN:n anteeksipyyntö aito sovinnon ele? Vai oliko se vain irtopisteiden kalastelua?

b) Tehtävien vaihto on myös sovinnon ele.

c) Lääkeyritysten sovinnonele tähtää direktiiviehdotuksen hyväksyntään.

d) Sotarikollisten pidätykset ja luovutukset olivat merkittävä sovinnonele. Pristinan ja Belgradin välinen vuorovaikutus saatiin käyntiin.

Kun tehdään ja käytetään genetiivialkuisia yhdyssanoja, on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että lause ja asia hahmottuu oikein. Jos sovinnonele kirjoitettaisiin erilleen esimerkissä c), lauseen alkuosa saattaisi hahmottua virheellisesti niin, että tarkoitettaisiin kahden tai useamman lääkeyrityksen välistä sovintoa. Oikeasti kyse on kuitenkin lääkeyritysten yhteisestä sovinnoneleestä jollekin muulle taholle, EU-komissiolle tms. Yhteen kirjoittaminen on tällöin selvempi ratkaisu.