Kunnista on kysytty verbijohdosten seutuistua ja seutuistaa käypyyttä. Niitä käytetään kuntien väliseen yhteistyöhön liittyvissä yhteyksissä. Useista pienistä alueista, jotka tekevät yhteistyötä, muodostuu tai muodostetaan laajempi alue, josta käytetään sanaa seutu. Tästä johdetulla seutuistua-verbillä halutaan korostaa sitä, että alueita ei ole pakotettu liittymään yhteen vaan yhteistyötä tekevistä pienistä alueista luontevasti muodostuu tai on muodostunut laajempi alue.

Johtamisen kannalta verbit seutuistua ja seutuistaa ovat mahdollisia, mutta niiden merkitys ei välttämättä avaudu asiaan vihkiytymättömälle lukijalle, joten esimerkiksi lehtikirjoituksissa ne on syytä selittää.