Suomi on EU:n puheenjohtajavaltio taas vuoden 2006 viimeisellä puoliskolla. Tästä jaksosta on käytössä kaksikin sanaa, puheenjohtajakausi ja puheenjohtajuuskausi. Kumpikin sanoista on kielen kannalta oikea ja hyvä ilmaisu, eikä niillä ole merkitys- tai tyylieroa. Molempia käytetään esimerkiksi hallituksen tiedotteissa ja EU:n teksteissä. Lyhenne pj-kausi voi viitata molempiin. Jos kuitenkin kaivataan yhtenäisyyttä tiedotteisiin tai julkaisuihin, voidaan tietenkin päättää käyttää vain jompaakumpaa. Puheenjohtajakausi on näistä kahdesta vähän suositumpi.

Aseman nimitys puheenjohtajuus on merkitykseltään aika lähellä puheenjohtajakautta. Suomen ensimmäinen puheenjohtajuus 1999 oli hyvä tilaisuus tehdä uusi jäsenmaa tunnetuksi. Se ei kuitenkaan ole luonteva silloin, kun tarkoitetaan selvästi ajanjaksoa. Siis: Euroopan unionin perustuslain oli tarkoitus astua voimaan Suomen puheenjohtajakaudella (eikä puheenjohtajuudella).