Päivämäärän ja kellonaikojen merkitsemisestä on julkaistu uusi SFS-standardi (SFS-EN 28601). Standardi on huomattavan laaja (32 sivua). Siihen on sisällytetty yleisimmin käytetyt päivämäärien ja kellonaikojen ilmaisut ja annettu joitain uusia.

Uusi standardi on täysin yhtäpitävä kansainvälisen ISO-standardin kanssa. Se on vahvistettu myös eurooppalaiseksi standardiksi. Koska Suomen Standardisoimisliitto on eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin jäsen, sen on julkaistava kaikki hyväksytyt eurooppalaiset standardit kansallisina standardeina.

Eurooppalaisessa lausuntokierrosvaiheessa päivämäärästandardia kohtaan Suomessa ilmennyt vastustus johti siihen, että Standardisoimisliitto vastusti ehdotuksen hyväksymistä eurooppalaiseksi standardiksi. Koska kuitenkin muiden Länsi-Euroopan maiden standardisoimisjärjestöt olivat puoltaneet ehdotusta, se hyväksyttiin.

Standardin mukaiset merkitsemistavat on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti tietojärjestelmien ja niihin liittyvien laitteistojen välillä. Standardin johdannossa esitetään standardin soveltamisen parantavan kansainvälistä tietojen välitystä.

Standardin mukainen päivämäärä etenee suurimmasta pienimpään: ensin vuosi, sitten kuukausi ja päivä. Esimerkiksi tämän vuoden itsenäisyyspäivän aatto merkitään standardin mukaan 1993-12-05. Kellonaikaa osoittavat numerot voidaan lisätä päiväykseen erottamalla ne T-kirjaimella. Esimerkiksi 1993-12-24T12:00 tarkoittaa tulevaa jouluaattoa kello 12:00.

Tavallisessa arkikäytössä ei pitkiä numerosarjoja tarvitse ryhtyä käyttämään. Sitä paitsi standardithan ovat suosituksia, ellei laki tai asetus toisin määrää. Suomalaisen standardin opastaviin tietoihin lisättiinkin selvyyden vuoksi, että suomen kieleen on vakiintunut muita tapoja kirjoittaa päivämäärä. Päivämäärä voidaan siis edelleen kirjoittaa suomen kielen lautakunnan suosittelemalla tavalla, esimerkiksi 12.5.1993.

SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

Tekninen osasto

Tarja Turpeinen
Toimistoalan
standardisointikomitean sihteeri