New Yorkin kaupungista käytetään suomen puhekielessä nimiä Nyki ja Nykki, jotka on mukailtu suomeen New York Cityn lyhenteestä NYC. Nykki taipuu  Nykin : Nykissä : Nykkiin. Nyki sen sijaan taipuu astevaihteluttomana Nykin : Nykissä : Nykiin. Uudisnimessä yksinäiskonsonantti ei siis vaihtele, mutta kaksoiskonsonantin astevaihtelu koskee nuoriakin suomenkielisiä sanoja ja nimiä. 

Islaminuskoisten pyhän kaupungin nimi Mekka on suomeen mukautunut sovinnaisnimi kuten Nykkikin. Se taipuu astevaihtelullisena Mekan : Mekassa : Mekkaan. Arabiaksi Mekka on Makkah. Mekka on meillä nykyään myös yleissana; voidaan puhua esim. muodin mekasta, kun tarkoitetaan Pariisia tai muuta muodin johtavaa paikkaa.