Lautakunta pitää hyväksyttävinä johdoksia mitätöidä ja mitätöityä. Muut -ton-adjektiiveista johtuneet privatiiviverbit ovat normaalisti tyyppiä kalkitontaa, kuonatontaa, vaaratontaa, ja myös mitätöntää on jatkuvasti käypä.