Kysymys: Pitäisikö luettelon kohdat aloittaa isolla vai pienellä alkukirjaimella?

Vastaus: Luetelmia voi tehdä kahdella tapaa. Toisessa vaihtoehdossa luetelman alakohdat ovat kokonaisia virkkeitä tai kappaleita. Tällöin ne aloitetaan isolla alkukirjaimella ja jokaisen loppuun merkitään piste.

Matkalle lähtijän on muistettava mm. seuraavat asiat:
– Tarkista, että rokotuksesi ovat kunnossa.
– Varmista, että vakuutuksesi on voimassa.

Jos taas luetelmakohdat ovat suoraa jatkoa luetelman aloittavalle johdantolauseelle, ne muodostavat sen kanssa virkkeen. Tällöin luetelman kohdat kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella ja ainoastaan viimeisen kohdan jälkeen merkitään piste luetelman loppumisen merkiksi. Muiden alakohtien loppuun ei välimerkkiä tarvita, koska jo viiva (tai muu vastaava merkki) erottaa ne toisistaan.

Ota matkalle mukaan esimerkiksi
– passi
– hammasharja
– vaihtovaatteita.

Kun luetelmaa laatii, on pidettävä huoli siitä, että kohdat ovat samanmuotoisia: kaikki siis ovat joko sanoja, lauseita, virkkeitä tai kappaleita. Koska luettelon tulee olla ehyt ja ymmärrettävä kokonaisuus, sitä ei voi kirjoittaa niin, että osa luetelmakohdista on kokonaisia virkkeitä ja osa yksittäisiä sanoja.