Kysymys: Mitkä ovat kuntavaalit? Televisiotoimittajat puhuvat joka toisessa virkkeessä kuntavaaleista, joka toisessa kunnallisvaaleista. Minä sain ilmoituksen merkitsemisestä kunnallisvaaleissa äänioikeutetuksi.

Onko tämä sanojen lyhentelyä vaiko hämäystä ja harhauttamista? Kuntia ovat mielestäni esim. edus-, seura-, palo-, kuppi- ym. kunnat.

Voidaanko mahdollisesti tulevaisuudessa äänestää EU-vaaleissa, EDU-vaaleissa, PRE-vaaleissa, SEKU-vaaleissa ja KUNTA-vaaleissa? Mitä vikaa on sanassa kunnallisvaalit? Onko se liian vanhanaikainen?

Timo Kuisma

Vastaus: Kuntavaalit-sana on tosiaan yleistynyt viime vuosina. Käyttö yleistyi oikeastaan sen jälkeen, kun kunnallislaki muuttui kuntalaiksi 1995. Itse laissa kyllä puhutaan edelleen kunnallisvaaleista.

Kuntavaalit-sana ei sinänsä ole virheellinen muodoste, jos ajatellaan, että se tarkoittaa ’kuntaa tai kuntia koskevia vaaleja’. Kunta-sanan ei voi siinä ajatella tarkoittavan eduskuntaa, palokuntaa tai muuta, kyllä se yksinään tarkoittaa vain kuntaa. Mallia kuntavaaleille ovat antaneet eduskuntavaalit ja parlamenttivaalit, vaikka niissä onkin vähän erilainen suhde: niissä vaaleissa valitaan eduskuntaan ja parlamenttiin, kuntavaaleissa taas ei valita ”kuntaan” vaan kunnanvaltuustoon. Seurakuntavaalit on selvemmin tyypiltään samanlainen. Varmasti sanan yleistymiseen on syynä myös pyrkimys lyhyyteen, niin kuin kielenkäytössä usein.

Pian ilmestyvään Kielitoimiston sanakirjaan kuntavaalit on otettu mukaan rinnakkaismuotona; päähakusanana on edelleen kunnallisvaalit.

Eija-Riitta Grönros