Suomen kotiseutuliitto on julkaissut verkossa kaikille avoimen Kotiseutututkimuksen ABC -käsikirjan. Se on luettavissa osoitteessa www.kotiseutuliitto.fi/abc(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Kotiseudun tutkimus on suosittua, ja Suomen kotiseutuliitto on halunnut tukea harrastajia tuottamalla verkkoon aihetta mahdollisimman monesta näkökulmasta valottavan käsikirjan. ABC-nettikäsikirjan kirjoittajina on lukuisia oman alansa asiantuntijoita. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. sukututkimuksen perusteet, arkistot ja Internet kotiseutututkimuksessa, valokuvat, tutkimuskirjallisuus, haastattelun tekeminen, kieli- ja murreasiat sekä nimistö, tutkimuksen rahoitus, kustantaminen ja markkinointi.

Käsikirjan tavoitteena on helpottaa kotiseutututkimusta ja kotiseutujulkaisujen tekemistä.  Verkkojulkaisuna teos on laajasti saavutettavissa ja sen päivittäminen ja täydentäminen on joustavaa.