Kieliasiat ovat viime aikoina olleet runsaasti esillä tiedotusvälineissä, ja yhtenä aina kiinnostavana aiheena ovat uudissanat.

Vuoden 2013 lopussa saatiin lukea muun muassa, että Oxford English Dictionaryn valitsema vuoden sana oli selfie (verkkoon ladattava omakuva). Suomessa Yleisradio järjesti äänestyksen, jossa vuoden sanaksi valittiin pöhinä (vilkas keskustelu, kuhina).

Runsaasti julkisuutta ovat saaneet myös Kotimaisten kielten keskuksen verkkosivuilla esiteltävät Kuukauden sanat sekä vuoden alussa julkaistavat poiminnot nykykielen sanatietokannasta (”vuoden sanat”). Vuoden 2013 sanoja ovat esimerkiksi klikkausjournalismi ja kyberturvallisuus. Nämä ja muut vuoden sanat löytyvät Kotuksen verkkosivuilta: Sanapoimintoja vuodelta 2013(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

klikkausjournalismi (ark.) verkossa julkaistavien uutisten ja niiden otsikoiden muokkaaminen mahdollisimman uteliaisuutta herättäviksi, jotta klikkauksia (ja mainostajia) kertyisi paljon”.

kyberturvallisuus, verkkoturvallisuus (engl. cyber security) yhteiskunnandigitaalisen toimintaympäristön turvallisuus ja sen suojaaminen hyökkäyksiltä.