Siirry sisältöön

kirjoittajalta

Ritva Korhonen

Asutusnimihakemisto sanakirjassa

Ritva Korhonen

Kielitoimiston sanakirjaan sisältyy uutuutena Asutusnimihakemisto. Se pohjautuu vuonna 1990 ilmestyneeseen kirjaan Alastarolla Ylistarossa, Suomen asutusnimet ja niiden taivutus (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 58). Kirjaan verrattuna mukana on kuitenkin paljon uutta tietoa, ja hakemiston sähköinen muoto mahdollistaa entistä monipuolisemman tiedonhaun.

Paikannimet

Paikannimityyppi Ruonan Sydänmaa

Ritva Korhonen

Useimmat paikannimet sisältävät määritteen ja paikan lajia ilmaisevan perusosan, ja ne kirjoitetaan yhtäjaksoisiksi yhdysnimiksi (Haukijärvi, Haukijärvenoja). Paikannimen jälkiosa voi kuitenkin olla myös erisnimi, ja se on tarpeen ilmaista nimen kirjoitusasussa. Usein määrite voidaan liittää erisnimeen yhdysmerkkiä käyttäen ja säilyttää siten nimikokonaisuus hajottamattomana (Keski-Haukijärvi), mutta genetiivimääritteisiin nimiin yhdysmerkki ei käy (Haukisen Haukijärvi). Tämäntyyppisiä nimiä käsittelee kirjoituksessaan nimitoimiston tutkija Ritva Korhonen.

Artikkeli