Siirry sisältöön

kirjoittajalta

Laila Lehikoinen

Poika tulee ja pojat tulevat – subjektin ja predikaatin kongruenssi

Laila Lehikoinen

Yksi puhutun ja kirjoitetun kielen selvimmin havaittavia eroja on subjektin ja predikaatin kongruenssi monikon kolmannessa persoonassa. Puheessa tavallisia ”pojat tulee” -rakenteita lipsahtaa joskus kirjoituksiinkin. Millaisia virheitä teksteistä löytää ja kuinka tavallista normin rikkominen loppujen lopuksi on?

Verbit

Miksi ei saisi pärjätä? Ylioppilasaineiden arkityyliin ja asiatyyliin rajankäyntiä

Laila Lehikoinen

Kielitaitoon kuuluu myös tyylien hallinta. Osittain tyylinormit opitaan samalla tavalla kuin muukin kielen normisto: malleja …

Artikkeli

Pekka ja vaimonsa tulevat

Laila Lehikoinen

Possessiivisuffiksillisia muotoja käytetään suomessa kahdella tapaa: ne voivat olla lauseessa joko yksinään tai pronominin genetiivin …

Artikkeli