Siirry sisältöön

kirjoittajalta

Katariina Iisa

Rahat tänne tai pamahtaa! Laskut ja puhuttelun vaikeus

Katariina Iisa

Puhuttelun vaikeus ei koske vain puhetilanteita. Yhtä vaikeaa on ratkaista kirjoitukseen sopivaa puhuttelumuotoa, varsinkin jos tekstin tavoitteena on saada vastaanottaja maksamaan laskunsa. Sinuttelu, teitittely, passiivi – verbin muoto kertoo paljon tarkkakorvaiselle lukijalle.

Artikkeli

Tekstiin kirjoittautuva lukija ja kirjoittaja – tasavertaisuutta vai vallankäyttöä?

Katariina Iisa

Vaikka teksti on itsenäinen, ovat siinä usein näkyvissä sekä kirjoittaja että lukija. Sanotaankin, että sekä …

Artikkeli

Kenen huolena on valtionhallinnon kielen kehittäminen?

Katariina Iisa

Kielitoimisto lähetti tammikuun alussa lyhyen kyselyn valtion virastoille siitä, mitä virastoissa on tehty virkakielen selkeyttämiseksi. Kyselyn tavoitteena oli myös herättää uudelleen kiinnostus kielen- ja tekstinhuoltoon. Tulokset osoittavat, että paljon on tehty mutta parempaankin voitaisiin pyrkiä. Virkakieli ei parane, ellei sen laatuun kiinnitetä huomiota organisaation kaikilla tasoilla.

Artikkeli

Kirjoittaja ja tekstin ymmärrettävyys

Katariina Iisa

Teksti on kirjoittajan lahja lukijalle. Kun lahjansaaja on vastaanottanut lahjan, ei antaja voi enää muuttaa sitä, vaikka omaan tekstiinsä suhtautuisi kuinka mustasukkaisesti tahansa. Kirjoittaja ei voikaan kovin paljon vaikuttaa siihen, millaisen tulkinnan yksittäinen lukija muodostaa tekstistä, sillä lukija rakentaa tekstin merkityksen suhteessa ei vain aiempiin tietoihinsa ja käsityksiinsä vaan myös suhteessa muihin teksteihin.

Artikkeli

Kielenhuoltoa, tekstinhuoltoa, tekstintarkistusta, koulutusta

Katariina Iisa

Kielitoimisto on tarjonnut asiakkailleen koko viisikymmenvuotisen historiansa ajan niin tekstintarkistusta kuin koulutustakin. Ensimmäiset koulutuksen tilaajat …

Artikkeli

Näkyykö virkakirjeissä vastaanottajaa?

Katariina Iisa

Ulla Tiililä tarkastelee Kielikellossa 2/93(siirryt toiseen palveluun) sitä, miten viranomaiset ilmaisevat virkakirjeissä asioita, joissa he …

Artikkeli

Kirjoittajan tarkoitus ja lukijan tulkinta – usein kaksi eri asiaa

Katariina Iisa, Ulla Tiililä

On hyvä, että asiakaskirjeenvaihtoon liittyvät seikat herättävät keskustelua. Aiheesta on nimittäin tarjolla melko vähän tietoa: …

Keskustelua

Mikä virkakielikoulutuksessa kiikastaa

Katariina Iisa, Aino Piehl

Viime vuosina on viranomaisten kielenkäytön kohentaminen ollut yksi kielenhuollon päätehtäviä. Jo ennen kuin valtioneuvosto kymmenen vuotta sitten antoi virkakielipäätöksen (497/82), oli kielitoimisto järjestänyt kielenkäytön koulutusta sellaisissa virastoissa, joissa viranhaltijat olivat itse kiinnostuneita ammattitaitonsa tämän puolen parantamisesta. Valtioneuvoston annettua viranomaisten kielenkäytön parantamiseen velvoittavan päätöksen 23.6.1982 kielenkäyttökoulutuksen kysyntä kasvoi suuresti. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on päätöksen mukaan kielen asiantuntija kielenkäytön kehittämisessä, ja se on järjestänyt julkishallinnon virkamiehille suomen ja ruotsin kielenkäyttökoulutusta, kielitoimisto suomen kielen koulutusta vuosittain viitisensataa tuntia. Seuraavassa kielitoimiston kouluttajat Katariina I i s a ja Aino P i e h l esittävät ajatuksia, jotka heidän mielestään pitäisi ottaa virkakielikoulutuksessa huomioon.

Virka- ja lakikieli

Pitääkö kaikesta puhua termein?

Katariina Iisa

Kullakin erikoisalalla käsitteille vakiintuvat tietyt ilmaukset, jotka ovat alalla yleisesti tunnettuja ja hyväksyttyjä. Jos ne …

Artikkeli