Siirry sisältöön

kirjoittajalta

Jussi Pahikkala

Kaksinkertaisia kieltoja

Jussi Pahikkala

Erilaisilla verkkopalstoilla tulee nykyään melko usein vastaan seuraavien esimerkkien kaltaisia yhdyslauseita: Koronatestien määrä on huipussaan …

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Pilkku väärässä paikassa

Jussi Pahikkala

Tiedotusvälineissä näkee nykyisin paljon kirjoittajien pyrkimystä muodostaa selvempiä lauserakenteita lisäämällä lauseeseen pilkku, eritoten lauseenalkuisen lauseenvastikkeen …

Merkit, numerot ja lyhenteet

Kieltosanan paikasta lauseessa

Jussi Pahikkala

Kieliopissa sanotaan lauseessa olevan käänteinen sanajärjestys eli inversio, jos predikaatti edeltää subjektia, muussa tapauksessa suora …

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Valaiseva että-sana

Jussi Pahikkala

Suomen että-sana on sekä kirjoitetussa että puhutussa kielessä tyypillisimmin alistuskonjunktio, joka aloittaa päälauseen jälkeisen sivulauseen.  …

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Etupainoisia lauseita

Jussi Pahikkala

Yleisin suomenkielinen lausetyyppi on sellainen, jossa lauseen taipuva verbi, finiittiverbi, on toisena jäsenenä, esimerkiksi  harmaa …

Oikeinkirjoitus ja kielioppi

Syntaktisen niin-sanan iästä ja alkuperästä

Jussi Pahikkala

Esittelin Kielikellon 3/2012  kirjoituksessani "Puhutun kielen keinoja – lauseen osia erottava niin" puhekielen niin-topiikinmerkitsintä eli …

Rakenteet

Puhutun kielen keinoja
Lauseen osia erottava niin

Jussi Pahikkala

Puhuttu ja kirjoitettu kieli poikkeavat toisistaan monin eri tavoin. Tässä kirjoituksessa esitellään yksi vapaalle, suunnittelemattomalle puheelle ominainen tapa rakentaa lauseita. Monikäyttöinen pikkusana ”niin” osoittautuu tarpeelliseksi.

Rakenteet