Ansioitunut fennisti Erkki Lyytikäinen on parissakin yhteydessä mainostanut uudissanaansa kirjallisuuteus, jota hän tarjoaa venäjän käsitteen literaturnost suomennosvastineeksi (viimeksi Kielikellossa 1/2011(siirryt toiseen palveluun)). Hän moitiskelee sanaa ”kirjallisuudellisuus”. Suomen kielen lautakunta on kuitenkin jo 1991 käsitellyt kyseistä termiä ja todennut sen olevan väärin muodostettu. Kielitoimisto päätti suosittaa käyttöön sanaa kirjallisuudenomaisuus. Asiassa on epäselvää, onko Kielitoimiston suositus tältä osin muuttunut. Valitettavaa on myös, että Hosiaisluoman Kirjallisuuden sanakirja (2003) ynnä muut Lyytikäisen mainitsemat lähteet jättävät kyseisen suosituksen kokonaan huomiotta, vaikka siitä on alan lehdessä tiedotettu (Töysä, Harri: Sananen eräiden suomenkielisten semiotiikkatermien vastineista. Synteesi 1–2/1991).

Markus Lång

Kirjoittaja on helsinkiläinen tohtori ja suomentaja.


Toimitus vastaa

Suomen kielen lautakunta ei ole käsitellyt sanaa kirjallisuudellisuus, mutta termistä on aikoinaan esitetty kysymys Kielitoimistolle. Kirjeenvaihdosta vuodelta 1991 löytyy vastaus, jossa yhdyssanaa kirjallisuudenomaisuus pidetään parempana kuin johdosta kirjallisuudellisuus. Termiä ei kuitenkaan tuolloin pohdittu julkisuudessa laajemmin, joten vastaus ei ole tavoittanut kaikkia kyseisen sanan käyttäjiä, ja termi kirjallisuudellisuus on päässyt vakiintumaan. Erkki Lyytikäisen kirjoituksessa ei ole kyse Kielitoimiston suosituksesta vaan sananmuodostuksen pohdinnasta.