Miten maljannostosanamme ovat syntyneet?

Kippis-tervehdyksen alkuperä ei ole täysin selvä. Sen on arveltu olevan eräänlainen slangijohdos saksan kippen-verbistä, jonka yksi merkitys on ’juopotella tai kallistaa lasia’. Kippis on voinut alun perin olla myös omistusliitteellinen muoto tuoppia tai kippoa tarkoittavasta kippi-sanasta. Murteissa tervehdys on esiintynyt myös muodossa kipsis, kippistä ja kipsistä, ja sitä on käytetty esimerkiksi sellaisissa sananparsissa kuin kippis kappis koppani täytee! (marjametsälle mentäessä) ja kipsis kala venneesseen! (nuotanvetoleikissä).

Maljoja kilisteltäessä voidaan myös käyttää ruotsista lainattua ilmausta skool (skål), josta on muodostettu maljojen kohottamista merkitsevä skoolata-verbi. Samaa tarkoittavat harvinaisemmat kippistää- ja kippistellä-verbitkin.

Pohjanmaan kautta on sanonta, jolla kehotetaan kumoamaan lasi pohjaan saakka, tyhjentämään ryyppylasi kertakulauksella. Näin tehdään myös ruotsissa (Botten upp!) ja englannissa (Bottoms up!). Leikillinen ilmaus perustuu todennäköisesti vain sanaleikkiin, pohja- ja Pohjanmaa-sanojen samankaltaisuuteen. Murteissa sanonta ei liity pelkästään juomiseen vaan merkitys on laajempi, ’pohjia myöten, perinpohjaisesti’: Siält hän kaik pöyhis ylös pohjamaan kaut oike. Sanonnalla kulkea Pohjanmaan kautta on voitu vihjata myös raskaudentilaan: On sieläki kulettu Pohojanmaan kautta kuulemma.

Kirjoittaja on työskennellyt Kielitoimistossa korkeakouluharjoittelijana vuonna 2005.