Siirry sisältöön

Kielikellon arkisto

Mikä Kielikellon arkisto on ja mitä se sisältää

Kielikellon arkisto on kooste Kielikellossa vuodesta 1968 alkaen julkaistuista kirjoituksista. Tästä aineistosta voi etsiä hakutoiminnolla tietoa ja kirjoituksia eri tavoin (mm. hakusanalla sekä aiheen eli kategorian mukaan, kirjoittajan mukaan ja julkaisuvuoden mukaan).

Kielikellon hakuohje(avautuu uuteen ikkunaan)

Kielikello ilmestyi painettuna vuosina 1968–2017, ja sitä on julkaistu vain sähköisenä vuodesta 2018 alkaen. Arkisto karttuu jatkuvasti, sillä kaikki uudetkin kirjoitukset siirtyvät sen osaksi.

Arkistossa kirjoitukset ovat sisällöltään sellaisina kuin ne on aikanaan julkaistu. Kirjoituksissa voi siksi olla vanhentunutta tietoa (esim. suositusta on voitu muuttaa kirjoituksen julkaisemisen jälkeen) ja nykyisten tulkintojen vastaista termien käyttöä ja merkitysten tulkintaa. Myös kirjoituksissa käytetyt esimerkit edustavat omaa aikaansa.

Arkistosta on jätetty pois muun muassa sellaiset kirjoitukset, jotka ovat kokonaisuudessaan haitallisen paljon vanhentuneita tai joista on myöhemmin kirjoitettu uudestaan (esim. lyhenneluettelot, numeroiden ja merkkien kirjoittaminen). Artikkelien julkaisemiseen on pyydetty kirjoittajilta tai heidän edustajiltaan lupa. Jos lupaa ei ole saatu (kirjoittajaa ei ole esimerkiksi tavoitettu), kirjoitusta ei ole verkossa.

Alun perin painettuna ilmestyneet kirjoitukset on muutettu sähköiseen muotoon, jolloin esimerkiksi tekstien alkuperäinen asettelu on saattanut muuttua. Teksteihin näin syntyneitä virheitä on pyritty mahdollisuuksien mukaan korjaamaan vuosien mittaan, mutta kaikkia puutteita ei välttämättä ole huomattu. Vastaavia virheitä on saattanut syntyä myös teknisten uudistusten (esim. julkaisualustan vaihdon) yhteydessä.

Arkistosta puuttuvat kirjoitukset

Sähköisestä arkistosta on jätetty pois seuraavat kirjoitukset:

Kielikello 1 (1968)

Kielikello 2 (1969)

Kielikello 4 (1971)

Kielikello 6 (1973)

Kielikello 7 (1974)

Kielikello 8 (1976)

Kielikello 9 (1977)

Kielikello 10 (1977)

Kielikello 1/1978

Kielikello 2/1978

Kielikello 1/1979

Kielikello 2/1979

Kielikello 1/1980

Kielikello 2/1980

Kielikello 1/1981

Kielikello 2/1981

Kielikello 1/1982

Kielikello 2/1982

Kielikello 1/1983

Kielikello 2/1983

Kielikello 1/1984

Kielikello 3/1984

Kielikello 4/1984

Kielikello 4/1985

Kielikello 1/1986

Kielikello 2/1986

Kielikello 1/1987

Kielikello 2/1987

Kielikello 4/1987

Kielikello 1/1988

Kielikello 2/1988

Kielikello 3/1988

Kielikello 4/1988

Kielikello 2/1989

Kielikello 4/1989

Kielikello 2/1990

Kielikello 3/1990

Kielikello 2/1991

Kielikello 1/1992

Kielikello 3/1992

Kielikello 4/1992

Kielikello 1/1993

Kielikello 2/1993

Kielikello 3/1993

Kielikello 1/1994

Kielikello 2/1995

Kielikello 4/1995

Kielikello 1/1996

Kielikello 2/1997

Kielikello 4/1998

Kielikello 3/1999

Kielikello 1/2000

Kielikello 3/2000

Kielikello 4/2002

Kielikello 1/2004

Kielikello 3/2009

Kielikello 3/2010

Kielikello 3/2011

Kielikello 4/2011

Kielikello 2/2015

Kielikello 4/2015