Kysymys: Mitä tarkoittaa startup-yritys? Onko se sama kuin kasvuyritys? Miten se kirjoitetaan?

Vastaus: Startup-yritys on yleensä nuori, enintään muutaman vuoden ikäinen innovatiivisiin ideoihin perustuva yritys, joka vasta kehittää ensimmäistä tuotettaan eikä tuota vielä voittoa. Nuoruuden lisäksi startup-yrityksen luonteeseen kuuluu nopean kasvun tavoitteleminen.

Kasvuyritys on Kielitoimiston sanakirjan (2012) mukaan ’kasvava yritys, jonka liikevaihto nousee tietyn prosentin verran kolmen tai useamman peräkkäisen vuoden aikana’. Kasvuyritys voi tarkoittaa mitä tahansa kasvavaa yhtiötä, myös suurehkoa pörssiin listautunutta yritystä erotukseksi ns. arvoyhtiöstä, joka ei kasva merkittävästi. Nimityksiä startup-yritys ja kasvuyritys käytetään joskus osittaisina synonyymeinä. Startup-yritys on yleensä kasvuyritys, mutta kasvuyritys ei välttämättä startup-yritys.

Alkuosa startup voidaan kirjoittaa yhteen tai kahtena sanana start up, jolloin jälkiosaa ennen tulee sanaväli ja yhdysmerkki, start up -yritys. Yksinkertaisempaa on kirjoittaa alkuosa yhteen eli startup, jolloin jälkiosa voidaan liittää joko suoraan, startupyritys, tai yhdysmerkkiä käyttäen.  Hahmottamisen helpottamiseksi yhdysmerkin käyttö on tässä selvempää, siis startup-yritys.