Yhdyssanan jälkiosana esiintyy kaksi erilaista substantiivista puoli saatua adjektiivijohdinta: -puoleinen ja -puolinen. Joskus on vaikea erottaa, kumpaa pitäisi käyttää. Muistisääntö on, että sana -puoleinen liittyy genetiivialkuisiin sanoihin, joten esimerkiksi liikenne on joko oikean- tai vasemmanpuoleista. Muista genetiivialkuisista mainittakoon etelänpuoleinen, kadunpuoleinen, suojanpuoleinen. Muissa, yleensä nominatiivialkuisissa, johdoksissa on jälkiosana -puolinen, joten esimerkiksi kopio ja teippi ovat yksi- tai kaksipuolisia. Muita: eteläpuolinen, sisäpuolinen, toispuolinen. – Sana kaikinpuolinen on erityistapaus: se on muodostettu sanaliittoadverbista kaikin puolin, jossa sana kaikin ei ole genetiivi vaan instruktiivi.