Eurooppatie on tietyypin nimi; niitä risteilee Suomessa ja muualla Euroopassa. Kirjoitusasu on ollut horjuva: ”Eurooppa-tie”, ”Eurooppatie” vai ”eurooppatie”? Kaikkia näitä kirjoitustapoja voi perustella. Päädyttiin suosittamaan asua Eurooppatie, josta on helppo rakentaa yhdyssanoja, esimerkiksi Eurooppatie-hanke. Lyhenne kirjoitetaan ilman sanaväliä koodimaisesti E18, E4.