Euron tunnus merkitään suomen kielessä numeron jälkeen, kuten markan lyhenne mk ja muutkin mittayksikön lyhenteet. Kielitoimisto on aiemminkin neuvonut merkitsemään myös muut valuuttojen tunnukset $, £ ja ¥ numeron jälkeen. Samoin numeron jälkeen on merkitään valuuttakoodit, kuten EUR, FIM, GBP, USDjne. Tämä on oikeinkirjoituskäytäntömme mukainen numeron ja mittayksikön lyhenteen järjestys. Tässä järjestyksessä nämä sanat myös sanotaan, lukusana ensin ja rahayksikkö sen jäljessä.

Osakkeen arvo oli illalla jo 23,35 €.

Liikevaihto oli viime vuonna 22 milj. EUR.

Suomen kielessä lyhenteitä joudutaan myös taivuttamaan sijamuodoissa. Merkintä, jossa taivutettu lyhenne tulisi ennen numeroa näyttäisi oudolta, ja haittaisi ehkä tekstin ymmärtämistäkin. Seuraavassa esimerkissä on illatiivimuoto euroon:

Osakkeen arvo nousi 23,35 €:oon iltapäivän aikana.

(Vrt. Osakkeen arvo nousi €:oon 23,35 iltapäivän aikana.)

Tapa kirjoittaa valuuttakoodi tai valuutan tunnus ennen numeroa on englannin kielen käytännön mukainen. Sen sijaan esimerkiksi ranskan, saksan ja espanjan kielissä euron merkki ja valuuttakoodi kirjoitetaan numeron jälkeen kuten suomen kielelläkin, 15 €. Ranskassa on tästä annettu myös suositus (jossa tosin ei myöskään kielletä käyttämästä päinvastaista järjestystä). Ruotsin kielen oikeinkirjoitussääntöjen mukaan valuutan tunnus kirjoitetaan numeron jälkeen, valuuttakoodi taas ennen sitä. EU:ssa ei virallisiakaan tekstejä varten ole ohjetta numeron ja valuuttakoodin keskinäisestä järjestyksestä. Suomenkielisissä EU-teksteissä koodi kirjoitetaan numeron jälkeen, ja samoin tehdään myös kaikilla muilla EU-kielillä paitsi englanniksi.