Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen järjestämä Vuosikymmen EU-suomea -seminaari kokosi toistasataa EU-kielestä kiinnostunutta 26. syyskuuta 2006. Tieteiden taloon. Aiheesta myös keskusteltiin vilkkaasti. Seminaarin yhteydessä julkistettiin EU-suomea koskevaa kymmenvuotisraportti (lisää raportista sivulla 30).

Seminaarissa korostettiin, että EU-suomi on monen eri ammattiryhmän työn tulos. Kääntäjien ja tulkkien lisäksi EU-suomen luomiseen osallistuvat pohjatekstien laatijat sekä kansalliset virkamiehet ja asiantuntijat. Toimiva yhteistyö näiden ryhmien välillä onkin ratkaisevassa asemassa EU-kieltä selkeytettäessä. Nyt järjestetty seminaari luo tällaiselle yhteistyölle hyvän pohjan. Seminaarin puhujina olivat muun muassa Eurooppa-tutkimuksen verkoston johtaja Teija Tiilikainen sekä komission käännösosaston pääjohtaja Juhani Lönnroth.

Euroopan unionin tuottama kieli on erityisen tärkeää tavalliselle kansalaiselle, sillä se on hänelle usein ainoa kosketuspinta unioniin ja sen toimintaan. Niinpä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtaja Pirkko Nuolijärvi lupasi seminaarin lopetussanoissa tutkimuskeskuksen pitävän tärkeää aihetta esillä tulevaisuudessakin ja järjestävän uuden EU-kielen seurantaseminaarin viiden vuoden kuluttua.