Kysymys: Geologiassa tunnetaan termi De Geer -moreeni ~ de Geer -moreeni. Kirjoitetaanko de nimessä isolla vai pienellä?

Vastaus: Ruotsalainen geologi Gerard De Geer on antanut nimensä mm. Suomessa Merenkurkun saaristossa esiintyvälle aaltomaiselle moreenityypille. Tämän geologin hollantilaislähtöisessä sukunimessä on totuttu kirjoittamaan isolla alkukirjaimella myös etuliite de, vaikka yleissäännön (standardin) mukaan etuliite de kirjoitetaan isolla vain englantilaisella kielialueella. Sukunimestä johdettu moreenin nimitys onkin yleisesti kirjoitettu asussa De Geer -moreeni. Mahdollista olisi kirjoittaa myös De Geerin moreeni samaan tapaan kuin on suositettu kirjoittamaan lääketieteelliset nimitykset, jotka sisältävät henkilön- tai paikannimen: Alzheimerin tauti, Downin syndrooma, Kumlingen tauti.